(+995 32) 2 444 111

დაკეტილი ბინების მოვლა/პატრონობა

უნიკალური შეთავაზება მხოლოდ m²-ის მაცხოვრებლებისთვის  -  დაკეტილი ბინების მოვლა/პატრონობა

გარემონტებული ბინის შემთხვევაში, მეტად მნიშვნელოვანია პერიოდულად შემოწმდეს ასეთი კატეგორიის ბინის საერთო სურათი.

ბინის მონიტორინგი მესაკუთრის მხრიდან მოითხოვს დამატებით დროის რესურსს ან/და მინდობილ პირს, სწორედ მსგავ შემთხვევებში m² Rent უზრუნველყოფს, რომ იყოთ ინფორმირებულები თქვენი საკუთრების მდგომარეობის შესახებ. ამისთვის შეიქმნა პროდუქტი, რომელიც მოიცავს შემდეგ სერვისებს:

• კომუნიკაციების გამართულად ფუნქციონირება;

• ბუნებრივი აირის, წყლის, ელექტრული სისტემის მუშაობის შემოწმება.